Taktila metoder skapar både lugn och ny energi

Taktil massage och stimulering handlar om att aktivera taktila receptorer genom att mjukt beröra vårt största sinnesorgan, huden. Beröringen är medveten och strukturerad och målorganet är huden, det vill säga inte bearbetning av muskler även om de också påverkas indirekt. I taktil beröring arbetar jag med tryck, intensitet, tydlighet och hastighet och igenkänning – för att nämna några variabler.
Det är en omtänksam och trygg beröring som på det här sättet skapar balans genom avslappning och återhämtning och ger livslust och energi. Syftet är att bidra till harmoni, stärka relationer och lindra smärta både i kropp, tankar och känslor.

Ny-energi-flode_Lindismassage

För ökad cirkulation i kroppen

Taktil stimulering gynnar personer med förvärvade hjärnskador eller som har olika smärttillstånd. Även personer med åldersrelaterade sjukdomar får ofta problem med rörelse och cirkulation. Här hjälper beröring till att öka cirkulation och matsmältning i kroppen. Den ökade cirkulationen hjälper också till att komma ihåg och att plocka fram minnen.

Beröringens bästa vän - oxytocinet

I den taktila beröringen ligger fokus på huden, kroppens största sinnesorgan. Vid beröring av huden utsöndras kroppens eget ”lugn-och-ro”-hormon oxytocin. När oxytocinet frisätts i kroppen har det en läkande, harmonisk effekt som lindrar stress, oro och smärta. Oxytocin kan konkurrera ut smärtsignaler i vårt nervsystem och därför upplevs smärtan minska eller försvinna. Lyssna mer om detta i SVTs intervju med Helena Backlund Wasling i programmet NOBEL 2021: EN KVÄLL FÖR NOBEL i november 2021.

Ge taktil beröring vid oro, sjukdom och efter olycka

Jag har flera fasta uppdrag och ger taktil beröring på uppdrag av kunden, anhöriga och gode män på olika boenden. De jag masserar har olika åldersrelaterade besvär eller för mycket stress i sin vardag. Det kan handla om sjukdomar som Parkinson, Alzheimer, demens, afasi, stroke, MS, CP-skada och epilepsi men även efter trafikolyckor, vid psykisk ohälsa, hjärnskada, ångest eller något annat som orsakar smärta, otrygghet och obalans i kropp och själ.

Taktipro och Taktil stimulering

Taktil stimulering och beröring gör stor nytta inom vården där man sedan länge upplevt att beröring har en lugnande effekt på oroliga patienter. Det är också de positiva erfarenheterna från vården som ligger bakom utvecklingen av de taktila metoderna.
– Taktipro är en metod som sjuksköterskan Siv Ardeby utvecklade under 1980-talet, inledningsvis anpassad till för tidigt födda barn och för äldre personer med demens.
– Taktil stimulering är en metod utvecklad av Gunilla Birkestad som även hon hämtat erfarenhet från vården.
Båda har arbetat med att dokumentera metoden och att följa pågående forskning.

Taktil-stimulering_Lindismassage