Effekten och nyttan av taktil beröring

Efter en taktil massage är det många som sover extra gott och får ny skön energi. De upplever ett ökat välbefinnande vilket ger bättre balans i tillvaron. Det finns många positiva effekter med taktil beröring och därför är nyttan så stor såväl för individen, anhöriga och sjukvården. Taktil massage kan ges utanpå kläderna för den som är extra känslig. Många upplever djup avslappning och en smärtstillande effekt enbart efter en kort stund med taktil beröring. Här är några väl kända effekter.

Effekterna av taktil stimulering och beröring

Bättre sömn 100%
Mindre aggressivitet och frustration 100%
Ökat intresse för omgivningen 100%
Fördjupad andning och bättre syreupptagning 100%
Förbättrad matsmältning och näringsupptagning 100%
Ökad initiativförmåga och lust 100%
effekter_taktilmassage_beroring_Lindismassage

Utöver detta resulterar taktil beröring i bättre kroppsuppfattning. Det innebär att man kan visualisera en karta över sin kropp. Det handlar om kroppsdelarnas storlek, såsom längd och bredd, samt var de är lokaliserade och var de befinner sig gentemot varandra. Vår kroppsuppfattning och förmåga att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position är nödvändig, bland annat för att kunna hålla balansen och för att kunna uppfatta vår omgivning.
Många upplever också mer glädje, mer ork och att nyfikenheten för omvärlden återvänder och ökar.

Positiva effekter av oxytocin

Vid beröring frigörs kroppens eget hormon, oxytocin, som bidrar till att minska smärta. Oxytocin spelar också en stor roll fysiologiskt när det gäller närhet och relationer. Det skapar och förstärker relationer livet igenom. Oxytocin har fler positiva effekter:

Oxytocin_Lindismassage

Tips för dig som vill fördjupa dig

Siv Ardeby, som grundat metoden Taktipro, har skrivit ett flertal böcker i ämnet;
”När orden inte räcker till. Teori ur beröringsperspektiv samt bakgrunden till Taktipro – originalmetoden Taktil massage”, 2017.
”Arbeta med beröring. Genväg till gott bemötande, Taktipro – originalmetoden Taktil massage”, 2014.
Gunilla Birkestad, som utvecklat metoden Taktil stimulering har skrivit boken;
”Beröring i vård och omsorg – en teoretisk sammanfattning”, 1999.
Helena Backlund Wasling, forskare, författare och föreläsare med fokus på hjärnan och de neurala och psykologiska mekanismerna för beröring och sociala interaktioner.
Boken ”Närmare”, 2019.
Se även hennes TEDx Talks från 2014 ”Fight off loneliness with touch” – på engelska – om hennes egna erfarenheter av taktil massage samt intervjun inför Nobelprisutdelningen från Nyhetsmorgon, TV4, 2021.

Kerstin Uvnäs Moberg professor i fysiologi och expert vid Statens Lantbruksuniversitet i Uppsala. Specialist på kvinnors hälsa, forskar om oxytocin och är bland de första att lyfta dess sociologiska och fysiologiska effekter under graviditet, amning och menopaus. Kerstin har skrivit flera böcker och forskningsrapporter. Boken ”Lugn och beröring: Oxytocinets läkande verkan i kroppen”, 2000, är en av dem.
TV-programmet Nobel 2021: En kväll för Nobel, i medicin-porträttet, kan man lyssna till mer om beröring och smärta i deras 6-minutersintervju. Avsnittet börjar 12:13 minuter in i programmet.
Lindismassage – följ Lindismassage på Facebook