Mitt arbetssätt

Jag sammanför och växlar mellan de taktila metoderna för att på bästa sätt bidra till varje enskild persons behov och önskemål. Vårdpersonal på sjukhem och boenden informerar ofta anhöriga eller gode män om mig och nyttan med taktil beröringsmassage. De vill hjälpa den boende att få smärtlindring och återfinna ro och balans. Jag kan också träffa på den anhörige när de är där och hälsar på. Hur jag återkopplar resultaten kommer vi överens om tillsammans.

inkannande-kommunicera_Lindismassage

Inleder med frågestund

Jag börjar alltid med att, inför massagen, ställa några frågor till kunden eller beställaren för att sätta mig in i varje persons hälsa och situation. Och jag frågar dessutom alltid först den jag ska beröra om lov och det är viktigt med hänsyn till trygghet och integritet. Alla inte är vana vid massage.

Mjuk och inkännande start

Taktil massage innefattar bemötande, muntlig kommunikation, musik och beröring. Ibland är ett samtal med lyhördhet och mjuk stilla beröring, utan massage, rätt väg för att bygga förtroende och trygghet första gångerna vi ses.

Ingenting ska göra ont

Taktil beröring handlar inte om att bearbeta och trycka på muskler. Istället är detta en inkännande beröring som känns mjuk och varm både för kropp, tankar och känslor. Det handlar om tonläge och att kommunicera med mina händer, röst, känsla och musik.

Igenkännande och tryggt

Jag anpassar min massage efter varje enskild person och tillfälle. Beröringen sker alltid till samma musik, vilket jag märkt bidrar till igenkännande och ökad trygghet. Under massagen används mina egna massageoljor för avslappning eller för att öka energi och cirkulation. Taktil stimulering bidrar till att känna in sin kropp och dess gränser.  Oljan är en viktig del vid den mjuka beröringen av huden med sina egenskaper och dofter.

Beröringstekniken ”Touch”

Är någon väldigt känslig eller skör kan jag använda en beröringsteknik som kallas Touch. Då lägger jag mina händer helt stilla längs med sidan av kroppen och flyttar dem efter ca 1 min, från nacke och axlar till ben och fötter. Syftet är att sprida och bilda ett omvårdande lugn och att mottagaren ska känna ett stöd, istället för att känna sig ensam eller utlämnad. Värmen från mina händer sprider sig in i personen som får beröringen och då försvinner eller dämpas oftast oron och känslan av ensamhet.

Återkoppling och reflektion

Återkoppling och reflektion med kunden, anhörig eller god man är viktigt, främst eftersom vi ömsesidigt är måna om syftet med beröringen. Vi pratar igenom hur personen tagit emot massagen och vad nästa steg kan vara. Detta uppskattas av såväl anhöriga som vårdpersonal.

touch-process_Lindismassage